Σεμιναρια

Διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΕΒΕ: Κανόνες Καταγωγής και Προτιμησιακή Μεταχείριση

Το ΚΕΒΕ, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση και επεξήγηση των κανόνων καταγωγής και των καθεστώτων προτιμησιακής μεταχείρισης για διευκόλυνση των εμπορευόμενων στις καθημερινές τους εργασίες και την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών, την Τρίτη 6/7/2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Βασικές αρχές και υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (Capital Gains Tax)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα “Βασικές αρχές και υπολογισμός του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (Capital Gains Tax)”, την Τετάρτη 14/07/2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Εισαγωγές Χημικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα διοργανώσουν, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στις 14 Ιουνίου η ώρα 10:30, με θέμα «Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες».

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”, την Τετάρτη 16/06 και 23/06/2021.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ: “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχειρήση”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Εργαλειοθήκη για το σχεδιασμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”, την Τρίτη 08/06 και την Τετάρτη 09/06/2021.