Σεμιναρια

Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΚΕΒΕ “Εισαγωγή στην Εργατική Νομοθεσία”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα “Εισαγωγή στην Εργατική Νομοθεσία”, την Πέμπτη 14/10/2021 στο Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα και την Δευτέρα 18/10/2021 στο Miramare Beach Hotel στη Λεμεσό.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Πανδημία, κοινωνική αποστασιοποίηση και τηλεργασία: νέες προκλήσεις για το ασφαλές παιχνίδι. Ο ρόλος των εργοδοτών”

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα “Πανδημία, κοινωνική αποστασιοποίηση και τηλεργασία: νέες προκλήσεις για το ασφαλές παιχνίδι. Ο ρόλος των εργοδοτών”, την Παρασκευή 08/10/2021.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ «Πρακτική Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 7, 9, 15 και 16»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα «Πρακτική Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 7, 9, 15 και 16», την Πέμπτη 21/10/201 και την Τρίτη 26/10/2021.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) “Omnichannel One-To-One Marketing in Cyprus in the Covid Era for Greater Customer Engagement and Return”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας (100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ) με θέμα  “Omnichannel One-To-One Marketing in Cyprus in the Covid Era for Greater Customer Engagement and Return”, την Τρίτη 19/10 και την Τετάρτη 20/10/2021.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΒΕ “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα “Επεξήγηση Βασικών Κανόνων IFRS (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)”, την Πέμπτη 07/10 και 14/10/2021.