Σεμιναρια

Σεμινάριο «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» και στόχο την ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τα χαρακτηριστικά και βασικές Αρχές που διέπουν το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις κατηγορίες Ασφαλισμένων, το ύψος εισφορών κατά κατηγορία και τις Ασφαλιστέες Αποδοχές. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας και το ύψος παροχών τους. Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 13 Φεβρουαρίου

Σεμινάριο «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques». Ο βασικός σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ακριβώς να υποδείξει στους συμμετέχοντες πώς να επιτευχθεί ο στόχος της ψηφιακής μεταμόρφωσης μέσω των αναγκαίων αλλαγών, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνικές διαχείρισης έργων. Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 05 & 06 Φεβρουαρίου 2020, Ξενοδοχείο THE LANDMARK NICOSIA, Λευκωσία 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από το Α-Ω για Ασφάλεια και Υγεία

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής: 6/2 – 13/2 – 20/2 –

Σεμινάριο με θέμα: «Νέοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι και η Συμβατική Πρακτική τους»

Με τις παρενέργειες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοδοτική και οικονομική κρίση στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις πώλησης και αγοράς αγαθών είναι ισχυρές. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επεξήγηση / κατανόηση των νέων διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms 2020) αλλά και η πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες εμπορικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου. Ημερομηνία και Χωρος Διεξαγωγής:  30

Σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (E.F.A.W)»

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσφέρουν στον πάσχοντα πρώτες βοήθειες μέχρι την έλευση εξειδικευμένης φροντίδας ή άλλων ατόμων πληρεστέρα καταρτισμένων στις πρώτες βοήθειες. Χαρακτηριστικό του προγράμματος αυτού είναι η δυνατότητα προσαρμογής του στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 28 Ιανουαρίου 2020, Κτίριο ΚΕΒΕ, 20ς όροφος Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχειρήσεις»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχειρήσεις». Ο κύριος στόχος του είναι η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται.

Συνέδριο και Εργαστήρι «Το Οικοσύστημα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

The Cyprus Chamber of Commerce & Industry and the Directorate General European Programmes, Coordination & Development of the Republic of Cyprus are co-organising this Workshop and Conference within the framework of the Interreg Balkan Med co-funded project INNOVENTER and the “European Social Economy Regions” initiative of the European Commission. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 02 & 03 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο «HILTON Nicosia«, Λευκωσία

Διήμερο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ΚΕΒΕ και ΓΔ ΕΠΣΑ

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας συνδιοργανώνουν Εργαστήρι και Συνέδριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται στα πλαίσια του έργου INNOVENTER, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan Med, και της πρωτοβουλίας «European Social Economy Regions» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σεμινάριο «Energy Efficiency & Sustainability in the Cyprus Tourism Sector»

Οι ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος εξαιτίας τόσο της υψηλής κατανάλωσης όσο και του υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και νερού τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες. 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019,  Ξενοδοχείο ANEMI, Πάφος