Σεμιναρια

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εργασία από το σπίτι – Ασφάλεια Πληροφοριών & Νομικές Πτυχές

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Πληροφοριών & Ιδιωτικότητας Κύπρου σας προσκαλούν στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Εργασία από το σπίτι – Ασφάλεια Πληροφοριών & Νομικές Πτυχές” την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο

Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν στο άμεσο μέλλον και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων αυτού του μοναδικού και στοχευμένου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σαν αποτέλεσμα της λήξης της μεταβατικής περιόδου από την αποχώρηση του ΗΒ από

Σεμινάριο: Επεξήγηση βασικών κανόνων που πηγάζουν από τα πιο σημαντικά διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS)

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Επεξήγηση βασικών κανόνων που πηγάζουν από τα πιο σημαντικά διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS)” την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Online Event: Israel’s Tech Ecosystem – The Innovation Nation

Καλείστε σε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Israel’s Tech Ecosystem – The Innovation Nation», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εργαλειοθήκη για το σχεδιαμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Εργαλειοθήκη για το σχεδιαμό της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση”, την Τετάρτη 02, Πέμπτη 03, Δευτέρα 07 και Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020, μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Διαδικτυακό σεμινάριο: Enterprise digital transformation in Cyprus using project management techniques

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Enterprise digital transformation in Cyprus using project management techniques” την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Σεμινάριο σχετικά με την Νομοθεσία για την Δήλωση της Καθαρής Ποσότητας σε Τρόφιμα

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα την Νομοθεσία για την Δήλωση της Καθαρής Ποσότητας σε τρόφιμα το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 με διάρκεια 1 ώρας.

Σεμινάρια: Τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος το 2020

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά σας σχόλια και εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, το ΚΕΒΕ προχωρά με τη διοργάνωση Webinar σεμιναρίου για το 2020, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:30.

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο: Συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding)

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με την ANIROT Development Organisation, διοργανώνει το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Συμμετοχική Χρηματοδότηση: Βασικές Αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 – 17:00.