Σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση και ερμηνεία σημαντικών οικονομικών καταστάσεων»

Tο σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις καθώς και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Identifying & Implementing a customer strategy as a driver of business excellence»

Η αύξηση του ανταγωνισμού, της πολυπλοκότητας και των γνώσεων των πελατών καθώς και των εξόδων είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις/ οργανισμοί. Ο έγκαιρος εντοπισμός των αλλαγών στις ανάγκες του αγοραστικού στόχου (πελάτες) είναι πρωταρχικής σημασίας για την διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης / οργανισμού. 100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 05 & 06  Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο MIRAMARE,  Λεμεσός

Σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογή του νόμου για τερματισμό της απασχόλησης και καλών πρακτικών στις κυπριακές επιχειρήσεις»

Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «One-to-One online marketing for small enterprises»

Το One-to-One Online Marketing (διαδικτυακό μάρκετινγκ one-to-one) είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο διαδικτυακό μάρκετινγκ και τις πωλήσεις σύμφωνα με την οποία αναλύονται δημιουργούνται και αποστέλλονται στους πελάτες εξατομικευμένες προσφορές πωλήσεων ή μάρκετινγκ με βάση μια στρατηγική προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακών εργαλείων όπως βάσεις δεδομένων (databases), πλατφόρμες CRM και επικοινωνίας κλπ. 100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 12 & 13 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο ΑΝΕΜΙ,

Σεμινάριο με θέμα «Αποφάσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε Θέματα Πιστώσεων, Εγγράφών προς Εισπραξη και Εγγυητικών»

Οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων σε θέματα του διεθνούς εμπορίου, κυρίως σε θέματα κανονισμών, πρακτικών αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθιστά την ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε άτομα του τομέα. Χώρος & Ημερομηνία Διεξαγωγής: Λευκωσία 13/11, 20/11, 27/11/2019 (Μέγαρο ΚΕΒΕ) Λεμεσός 14/11, 21/11, 28/11/2019 (ΕΒΕ Λεμεσού) Περισσοτερα

Ενημερωτικές ημερίδες για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά το Brexit

Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την ενημερωτική εκστρατεία για το Brexit σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων σειράς ενημερωτικών ημερίδων με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά το Brexit σαν αποτέλεσμα της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ. Οι ημερίδες θα διοργανωθούν ως εξής: -21/10/2019 ΕΒΕ Λεμεσού (Αίθουσα εκδηλώσεων) -22/10/2019 ΕΒΕ

Δωρεάν Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας»

Στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων σε σχέση με τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, Grecian Bay, Αγία Νάπα Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «IDENTIFYING AND IMPLEMENTING A CUSTOMER STRATEGY AS A DRIVER OF BUSINESS EXCELLENCE»

Το σεμινάριο είναι μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να «ενσωματώσουν» τις σκέψεις του πελάτη στο κέντρο λήψεως αποφάσεων της επιχείρησης. Αποτελεί μια πρόκληση στον τρόπο που σκέπτεται μια επιχείρηση ώστε να παροτρύνει και να προκαλέσει νέους τρόπους σκέψης για να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση στους πελάτες της. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν στο να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν εμπόδια που υπάρχουν στην επιχείρησή τους, ούτως

Σεμινάριο με θέμα «Οργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή»

Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος, άνθρωποι και χρήμα. Συνεπώς, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 07/11/2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Η κατανόηση των βασικών προνοιών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της καταστρατήγησης των κανόνων