ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 19.3 δισ. ευρώ ανέρχεται το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φθάνοντας σε 19,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, δηλαδή υψηλότερο από το αντίστοιχο χρέος ύψους 18,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόσθετη συσσώρευση ρευστών διαθεσίμων ως ταμειακό απόθεμα της Κυβέρνησης, εξηγεί το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ενώ το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μικρή αύξηση κατά το 2016 από 107%

ΚΤ: Στα 21,9 δισ. ευρώ το χρέος των κυπριακών νοικοκυριών

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 στα 45,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 65% αφορά μετρητά και καταθέσεις, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 14% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 στα 21,9 δισ. ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους να παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα στο 122,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο 2017 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να αυξάνεται κατά 1,3 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου, η αύξηση οφείλεται σε ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, καθώς και σε οριακή βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο. Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από

Αυξήθηκε ο όγκος και η αξία του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου

Αυξήθηκε το πρώτο δίμηνο του 2017, σε ετήσια βάση, ο όγκος και η αξία του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου υπολογίζεται για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 ότι σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016. Το Φεβρουάριο του 2017, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 3,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016

Eurostat: Στο 68,8% η απασχόληση στην Κύπρο για την ηλικιακή ομάδα 20- 64

Το 2016, το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 71,1%, αυξημένο σε σύγκριση με το 2015 (70,1%) και το προηγούμενο ποσοστό ρεκόρ που σημείωσε το 2008 (70,3%). Στην Κύπρο, το ποσοστό ανερχόταν στο 67,9% το 2015 και αυξήθηκε σε 68,8% το 2016 (73,9% για άνδρες και 64,1% για γυναίκες εργαζόμενους). Σύμφωνα με τη Eurostat o στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι

Πλεόνασμα 64.4 εκατ. παρουσίασε το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για το 2016 τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €64,4 εκατ. που αντιστοιχεί σε 0,4% επί του ΑΕΠ. Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,4% (€6.955,0 εκατ.) και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,5% (€7.019,4 εκατ.) σε σύγκριση με το 2015. Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016, το σύνολο

Αύξηση των κατασκευών κατά 5,5% το 4ο τρίμηνο του 2016

Το Φεβρουάριο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 6,9% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 4,4% στην ΕΕ των 28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιανουάριο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ των 28. Το Φεβρουάριο του

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών βιομηχανίας τον Ιανουάριο

Σημαντική αύξηση 13,5% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας τον Ιανουάριο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2016. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο δείκτης κύκλου εργασιών βιομηχανίας για τον Ιανουάριο 2017 ανήλθε στις 74,2 μονάδες (βάση 2010=100) Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2017 ο δείκτης έφτασε τις 69,6 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2016.

Αυξήθηκε σε -0,6 δις € το κυπριακό εμπορικό έλλειμμα το Φεβρουάριο του 2017

Στα €0,3 δις έφτασαν οι κυπριακές εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο , για το Φεβρουάριο του 2017 σύμφωνα με σημερινή πρώτη εκτίμηση της Eurostat, κάτι το οποίο συνιστά αύξηση κατά 34% από το Φεβρουάριο του 2016. Την ίδια στιγμή όμως, οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 0,9 δισ με αύξηση 36% σε σύγκριση με με το Φεβρουάριο το 2016. Ως αποτέλεσμα η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα

Στο 1,5% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με τη Eurostat

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε στο 1,5% τον Μάρτιο του 2017 από 1,4% το Φεβρουάριο και από -2.2% το Μάρτιο του 2016, σύμφωνα με την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε 1,5% το Μάρτιο του 2017 μειωμένος από 2,0% το Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο του 2016, το ποσοστό ήταν 0,0%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,6% το