Επικαιροτητα

Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της επάρκειας (ικανότητα των σχεδίων να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης) και βιωσιμότητας (ικανότητα των ταμείων συντάξεων να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές τους υποχρεώσεις) των σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ταμεία Συντάξεων είναι: 1. Οι δημογραφικές αλλαγές και κυριότερα ή γήρανση του πληθυσμού που οφείλεται α) στην υπογεννητικότητα, που περιορίζει τον

Νομοθετικό Πλαίσιο για την αδειοδότηση Μεγάλων Επενδύσεων

1. Γενική Θεώρηση Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι βασικά η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού ώστε μέσα από ταχύρυθμες και απλοποιημένες διαδικασίες και με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα/προθεσμίες να επιτυγχάνεται η ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων. Η εξουσία για χορήγηση των Οικοδομικών Αδειών (Πολεοδομική και Οικοδομική) ανατίθεται στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, η θέση του οποίου δημιουργείται με άλλη παράλληλα προωθούμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο Υφυπουργός θα έχει δυνατότητα συντονισμού και «οριζόντιας» παρέμβασης σε όλες τις

Θέσεις του ΚΕΒΕ για την οικονομία

Τις θέσεις του για την οικονομία έδωσε στη δημοσιότητα στο ΚΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο διατυπώνει τις θέσεις του ΚΕΒΕ για το Δημόσιο Τομέα, για τις Ιδιωτικοποιήσεις – Αποκρατικοποιήσεις, για το ΓεΣΥ, για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και για τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων.

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το σύστημα της Τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμερα αποτελείται από 39 Δήμους (9 κατεχόμενοι) που ανήκουν στις αστικές περιοχές και 349 Κοινοτικά Συμβούλια που ανήκουν στις αγροτικές περιοχές. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους δεδομένων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αποδοτικότητας και

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

1. Πόσο αναγκαία είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και πόσο έχει προχωρήσει από τους αρμοδίους; Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αποτελεί για το ΚΕΒΕ θέμα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας καθ’ ότι αποτελεί μια διαχρονική ανάγκη της κυπριακής κοινωνίας. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, οι ρυθμοί λειτουργίας των αγορών σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων για επιβίωση και διείσδυση σε νέες αγορές, αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών στην

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για αλλαγές στη Φορολόγηση των Ακινήτων

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας και του τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας στο σύνολο της. Πιστεύουμε πως μια τέτοια αλλαγή και ο εξορθολογισμός του συστήματος θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα του κράτους. Σήμερα επιβάλλονται στην ακίνητη ιδιοκτησία 10 διαφορετικές φορολογίες. Κάποιες είναι λογικές, κάποιες παράλογες η/και στρεβλωτικές της αγοράς, κυρίως λόγω του τρόπου

Προβλήματα Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος

Ι. Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό αναλύονται οι συνθήκες που επικρατούν στο Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα, γιατί πιστεύεται ότι είναι ανησυχητικές. Μερικοί διατείνονται ότι δημιουργείται παγκόσμια πρωτιά σε σχέση με τις ζημιές που έχει υποστεί το σύστημα και το μέγεθος των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Επίσης υπάρχει ο ισχυρισμός ότι το ποσοστό των ΜΕΔ καθιστά προβληματική ακόμα και αυτή την μακροχρόνια επιβίωση του ίδιου του Τραπεζικού τομέα. Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν αμφιβολίες για

Πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει την Κύπρο το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ;

Οι πιθανές επιπτώσεις πάνω στην Κυπριακή οικονομία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν επακριβώς καθώς εκτός από τα καθαρά οικονομικά, εμπλέκονται ψυχολογικοί και πολιτικοί παράγοντες, που σίγουρα δεν μπορούμε να τους αξιολογήσουμε με ακρίβεια. Σίγουρα μια τέτοια εξέλιξη είναι ανεπιθύμητη και η Κύπρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αποφευχθεί, γιατί αυτό δεν θα είναι καλό για κανένα, ιδιαίτερα όμως για την Ελλάδα και ευρύτερα την ΕΕ. Να σημειώσουμε ότι η πρόσφατη αποσύνδεση των

Η Λευκωσία δικαιούται το Casino Resort

Προτού αναφερθώ σε λεπτομέρειες και παραθέσω τα επιχειρήματα μου για την τοποθεσία που πρέπει να επιλεγεί για να εγκατασταθεί το Integrated Casino Resort (ICR), θα πρέπει να καταστήσω σαφές για το τι εμείς εννοούμε με τη δημιουργία αυτού του αναπτυξιακού έργου. Δυστυχώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι στο άκουσμα της λέξης «casino», το μυαλό τους αυτόματα πηγαίνει σε τζογαδόρους, παράνομα στοιχήματα, οικογενειακές καταστροφές, εγκληματικές καταστάσεις, κλπ. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι