Breaking news
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2019

Το ΚΕΒΕ σας πληροφορεί ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2019. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι εξαγωγείς Βιομηχανικών και Γεωργικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι έχει δημοσιευτεί ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να γίνουν ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί φορείς/ιδρύματα, σε σχέση με τα εργαλεία που θα εφαρμοστούν κάτω από το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»).

Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου – Ν.122(Ι)/2020

To Τμήμα Φορολογίας μας ενημερώνει ότι, έχει εκδώσει την Εφαρμοστική Οδηγία με αριθμό 01/2020, ημερομηνίας 29/9/2020, για επεξήγηση της εφαρμογής του νέου άρθρου 11Ε, της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας (Ν95(I)/2000).

Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Σύστασης και Λειτουργείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος» και προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020»

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί των προσχεδίων νομοσχεδίων με τίτλο «ο περί Σύστασης και Λειτουργείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νόμος» και «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2020».

Aνακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με τις Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2020, στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Πρόσκληση σε Γεύμα Εργασίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργανώνει γεύμα εργασίας την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 μεταξύ 1:00μμ και 4:00μμ στο εστιατόριο Fat Fish στην Λεμεσό.

Αιτήσεις για τα ειδικά σχέδια στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων (1/9/2020-30/9/2020)

Σε συνέχεια εγκύκλιου στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 αναφορικά με τα πιο πάνω σχέδια το ΚΕΒΕ σας παραθέτει πιο κάτω συγκεντρωμένες τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αφορούν τα Νέα Σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων, Εργαζομένων και Ανέργων για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 (μαζί με τους Όρους & Προϋποθέσεις).

Έρευνα της Ε.Ε. σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η έξαρση και η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια, οικονομική επιβράδυνση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) έχουν πληγεί σοβαρά, η κρίση και οι επιπτώσεις της απειλούν κάθε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας, και συχνά οδηγούν σε διαταραχές στην εύρυθμη ροή των υλικών, πληροφοριών και κεφαλαίων που συνδέονται με την προμήθεια, την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για μεταστέγαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (εφεξής ΥΕΚΨΠ) ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας (και συγκεκριμένα κτήριο εντός των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς και Λατσιών), για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Διοίκησης του Υφυπουργείου.

Εκστρατεία του Ηνωμένου Βασιλείου για ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις αλλαγές που θα επέλθουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Η Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία μας έχει ενημερώσει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε μια νέα επικοινωνιακή εκστρατεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να ετοιμαστούν εν όψει του τέλους της μεταβατικής περιόδου.