Εγκυκλιοι

Εθνικός κατώτατος μισθός

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 στις 16:00 τα γραφεία του Κυπριακού, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, όπου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ.

Πρόσκληση για την εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης»

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι το Enterprise Europe Network Κύπρου θα συμμετέχει στην εκδήλωση για τη «Μέρα της Ευρώπης» που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή, 8 Μάϊου 2022, στη Πλατεία Ελευθερίας (στη γέφυρα) από τις 10:00 έως τις 15:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λευκωσία – Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Διάθεση Καλλυντικών προϊόντων στην αγορά – Νομοθετικό Πλαίσιο & Μελλοντικές Αλλαγές»

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η αγορά καλλυντικών τα τελευταία χρόνια, κρίνεται σκόπιμο όπως οι Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στον κλάδο αυτό, να είναι καλά ενημερωμένες για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα Καλλυντικά προϊόντα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό.

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/18

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/13

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

GreenTech Days 2022

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της «πράσινης τεχνολογίας» στη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων GreenTech Days 2022 – Matchmaking Hybrid Event που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη αλλά και διαδικτυακά στις 10 – 11 Μαΐου 2022. Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας b2match.

Διακήρυξη Διαγωνισμών για την προμήθεια της Λέσχης Αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την διακήρυξη δύο διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια της Λέσχης Αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ. Οι δύο διαγωνισμοί αφορούν την προμήθεια με ψαρικά και λοιπά αλιεύματα και την προμήθεια με ορεκτικά, επιδόρπια και κατεψυγμένες πατάτες.

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC

Αγαπητά Μέλη, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Μάρτιο 2022 από τη CEN & CENELEC και Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) τον Μάρτιο 2022.