Εγκυκλιοι

Ενημέρωση για προσεχείς Διεθνείς Εκθέσεις

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Συνέδριο και Έκθεση Aspire 4 Sport θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2015 στο Βερολίνο. Επίσης, σας ενημερώνει ότι η 31η Εμπορο – Βιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας θα διεξαχθεί στις 16 – 21 Σεπτεμβρίου 2015 στην Καζάνη. Περισσότερες πληροφορίες 

Κατάλογος με ουγγρικά προϊόντα και υπηρεσίες

Το ΚΕΒΕ αποστέλλει προς όλους τους εισαγωγείς και μέλη του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ουγγαρίας κατάλογο με ουγγρικά προϊόντα και υπηρεσίες. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mission.ath@mfa.gov.hu για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για Χημικές Ουσίες

Το ΚΕΒΕ έχει πληροφορηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο είναι η αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών αρ. 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), ότι στην τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) οι δύο χημικές ουσίες που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα χαρακτηρίστηκαν ως Ουσίες Πολύ Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC) και προστέθηκαν στον Κατάλογο

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Πιο κάτω θα βρείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων: 1) Απόφαση 2014/829/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερομηνίας 25ης Νοεμβρίου 2014, σε συνέχεια της Απόφασης 2014/480/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τροποποίηση της Απόφασης 2014/413/ΚΕΠΠΑ σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν. 2) Αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/982 του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013. 3) Δασμολογητέα

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων για τον Θερμικό Φόρτο σε Υποστατικά και Εργοτάξια

Εκστρατεία επιθεωρήσεων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά όπου διεξάγονται υπαίθριες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Περισσότερες πληροφορίες

Εκδηλώσεις και σεμινάρια επιχειρήσεων για αύξηση επενδύσεων

Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια της πρωτοβουλίας “Invest Horizon” για την αύξηση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να προσελκύσουν επενδύσεις διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης της Κύπρου. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2015 ως εξής: 1) Εργαστήρια «Investment Readiness Coaching Academies», που θα πραγματοποιηθούν στην Τουλόν, το ∆ουβλίνο και την Κοπεγχάγη μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2015. 2) Εκδήλωση «Digitaltech Summit», ένα επενδυτικό

Ενδιαφέρον Αυστριακής Εταιρείας για εισαγωγή προϊόντων από την Κύπρο

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι η εταιρεία Geromichalos Handeis GmbH επέδειξε ενδιαφέρον για την εισαγωγή φρέσκων ψαριών και συγκεκριμένα τσιπούρες και λαβράκια βάρους 300-400γρ από την Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι Κύπριοι εξαγωγείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το Εμπορικό Κέντρο στη Βιέννη και με τον κ. Ζαχαρία Τριταίο, Εμπορικό Σύμβουλο, Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βιέννης, Τηλ. +4315130634, Email:office@cyprustrade.at Περισσότερες πληροφορίες

Εκδήλωση Μεσιτείας στην Ισπανία

Εκδήλωση Μεσιτείας στην Ισπανία (B2B meetings) διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2015, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Μούρθια, μέλη του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), στην πόλη Yecla της Ισπανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 54η Διεθνούς Έκθεσης Επίπλου «Yecla Furniture Fair» όπου αναμένεται να έχει περισσότερους από 120 εκθέτες και επισκέπτες από 20 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες 

Έκθεση τροφίμων στη Λετονία

Στα πλαίσια της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τροφίμων, “Riga Food” που θα διοργανωθεί στη Λετονία στις 2-5 Σεπτεμβρίου 2015, το Τεχνολογικό Κέντρο της Λετονίας σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλη του του Enterprise Europe Network (EEN), διοργανώνουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 την Εκδήλωση Μεσιτείας (B2B Meetings) “Riga Food Brokerage Event 2015”. Στην περσινή Διεθνή έκθεση «Riga Food 2014» έλαβαν μέρος ως εκθέτες πέραν των 664 επιχειρήσεων (βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εταιρείες τροφοδοσίας,

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA για άνεργους πτυχιούχους

Την έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (MBA) ανακοινώνει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες