Εγκυκλιοι

Ημερίδα για την “πράσινη ενέργεια” από την Πρεσβεία του Ισραήλ

Ημερίδα με θέμα “Green Market in Israel” διοργανώνει η Πρεσβεία του Ισραήλ σε συνεργασία με τοΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 στο κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (πλησίον του ΚΕΒΕ).

Κατάλογος Εκθέσεων στην Κίνα

Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον κατάλογο των Εκθέσεων στην Κίνα ο οποίος αφορά τον τομέα προϊόντωνκαι υπηρεσιών.

Διεθνείς Εκθέσεις

Το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 21-23 Απριλίου 2016 στο India Exposition Mart, Greater Noida, NCR και στις 8-11 Μαΐου 2016 στο Μιλάνο.

Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%)

Το Τμήμα Φορολογίας με εγκύκλιο του επεξηγά με λεπτομέρεια τις υπηρεσίες στις οποίες επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) στις περιπτώσεις ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων για την αξία εμπορευμάτων με την οποία μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, καθώς και για αλλαγές στον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων. Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο Ενισχύσεων΄Ησσονος Σημασίας (De minimis) για διερεύνηση ξένων αγορών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7 Ιανουαρίου 2016 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του “Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διεύρυνση ξένων αγορών”. Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελεωνείων ανακοινώνει την Αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού όπως επίσης και για τις Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού.