Εγκυκλιοι

«Ασφαλής Μέθοδος Εργασίας & Γραπτή Άδεια Εργασίας»

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βασικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια, ετοίμασε ηλεκτρονικά καθοδηγητικά έντυπα για την ασφαλή μέθοδο εργασίας και τη γραπτή άδεια εργασίας. Για την έκδοση γραπτής άδειας εργασίας δημιουργήθηκαν ξεχωριστά έντυπα, ένα γενικό και ένα ειδικό για τις εργασίες μέσα σε εκσκαφή. Περισσότερες πληροφορίες

Ενημέρωση εξαγωγέων για σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας

Επισυνάπτεται αυτεπεξήγητη ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας για ενημέρωσή σας και δικές σας ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες

Πρακτικοί Οδηγοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το ΚΕΒΕ, που εκπροσωπεί την εργοδοτική πλευρά στην Τεχνική Επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, σας πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μη δεσμευτικούς πρακτικούς οδηγούς για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη για προστασία των εργαζομένων από κινδύνους έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2013/35/ΕΕ περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσο αφορά την έκθεση των προσώπων στην εργασία σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς

Ευρωπαϊκό Ερωτηματολόγιο για Ασφάλεια και Υγεία στον Τομέα του Εμπορίου

Το EuroCommerce και η UNI Europe, Κοινωνικοί εταίροι στον τομέα του εμπορίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιούν μελέτη σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον τομέα του εμπορίου. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο το οποίο παρακαλείστε να συμπληρώσετε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες

Εκσυγχρονίστηκε η ιστοσελίδα του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης

Το Υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, μέσα στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία των Υπηρεσιών, έχει εκσυγχρονίσει την ιστοσελίδα του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου).

Απαραίτητος φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός για τιμολόγια και αποδείξεις

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή και η λειτουργία εγκεκριμένου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Τμήματος Φορολογίας.

Φιλανθρωπικό δείπνο από το Σύνδεσμο Κύπρου – Γαλλίας

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Γαλλίας διοργανώνει επίσημο φιλανθρωπικό δείπνο σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Hilton Cyprus προς όφελος του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού “Hope for Children UNCRC Policy Center”.