Εγκυκλιοι

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει όλους του ενδιαφερόμενους για την καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, για το πρόγραμμα κατανομών των δασμολογικών ποσοστώσεων για το τέλος του έτους 2015 και αρχές του 2016 όπςω επίσης και και για την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το 2016.

Νομοθεσία για την πιστοποίηση και επισήμανση των HALAL προϊόντων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη ισχύος το 2016, της νομοθεσίας που αφορά την πιστοποίηση και την επισήμανση των Halal προϊόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως μας έχει σταλεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνειών ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων όπςω επίσης και για τον Εκτελεστικό Κανονισμός για τη δασμολογική κατάταξη «φωτογραφικού άλμπουμ».

Έκθεση INFACOMA – AQUATHERM 2016

Δημοσιεύουμε για σκοπούς ενημέρωσης και ενεργειών ενημερωτικό υλικό για τις εκθέσεις INFACOMA – AQUATHERM 2016 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 11-14/2/2016 στην Θεσσαλονίκη.

Ευρωπαϊκό Ερωτηματολόγιο για Ασφάλεια και Υγεία στον Τομέα του Εμπορίου

Σε συνέχεια προηγούμενης μας εγκυκλίου ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015 σας υπενθυμίζουμε ότι το EuroCommerce και η UNI Europe, Κοινωνικοί εταίροι στον τομέα του εμπορίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποιούν μελέτη σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον τομέα του εμπορίου.

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημέρωνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον Διορθωτικό στον Εκτελεστικό Κανονισμό όπως επίσης και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) για τη δασμολογική κατάταξη είδους με την ονομασία «αεροστόπ πόρτας».

Έκδοση «νόμιμων» αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων

Tο Τμήμα Φορολογίας με επίσημη ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι «κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούται να εκδίδει νόμιμα τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με το Νόμο». Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, «για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης, είναι απαραίτητη η εφαρμογή και λειτουργία εγκεκριμένου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού».

Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία Κανονισμών

Αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία Κανονισμών για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία του πιο πάνω προσχεδίου Κανονισμών που τιτλοφορείται ως «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2016».