Εγκυκλιοι

Ετήσια Διεθνή Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας

Η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία διοργανώνει αποστολή για την ετήσια Διεθνή Έκθεση Ηλιακής Ενέργειας (Solar Power International – SPI), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας στην πολιτεία Νεβάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) από τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην αποστολή, ή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22-393362 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nicosiaecon@state.gov.

Πληροφόρηση απο το Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών σας ενημερώνει για τις πιο κάτω πληροφορήσεις:

– Άρση περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Λιβερίας

– Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Δημόσια Διαβούλευση για τη ψηφιοποίηση του Εταιρικού Δικαίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση για τη ψηφιοποίηση του περί Εταιρειών Νόμου αποσκοπώντας στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στον τομέα του εταιρικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με τα παρακάτω: 1) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΠΚ» – Μπουρούντι (1) Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2015/1755 του Συμβουλίου και Απόφαση 2015/1763/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι. 2) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΠΚ» – Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (7) Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2262 (2016) για κυρώσεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. 3) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΠΚ» – Αίγυπτος (4) Απόφαση 2016/411/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου