Εγκυκλιοι

Επιχειρηματικό Δείπνο από τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Ελλάδας

Επιχειρηματικό Δείπνο διοργανώνει για πρώτη φορά ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Ελλάδας με την ονομασία “Μουσική βραδιά” και θα περιλαμβάνει πλούσιες γεύσεις από κυπριακή και ελληνική κουζίνα.

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο Άμστερνταμ από το EEN

Το Enterprise Europe Network (EEN) σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων εκδηλώσεων θα διοργανώσει και φέτος εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (Brokerage Event) στο RAI Άμστερνταμ στις 24-25 Ιανουαρίου 2016 στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης “Modefabriek fair”.

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων για τα πιο κάτω: 1) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΝΤ» (345) Ανάκληση αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς – εξαγωγείς. 2) Εγκύκλιος Ε.Ε. – «Τ» (564) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1799 για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος διατροφής» – ΣΟ 2106 90 92.

Η Ινδία ανοίγει ξένες επενδύσεις σε 15 βασικούς τομείς

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην χώρα, η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ανοίξει ξένες επενδύσεις σε 15 βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της άμυνας, των κατασκευών, της πολιτικής αεροπορίας και των μέσων ενημέρωσης.

Προσχέδιο Σχεδίου Χορηγιών για επενδύσεις εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το προσχέδιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 εφαρμόστηκε σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο Κανονισμός ο οποίος ρυθμίσει τη χρήση, διάθεση και ανάκτηση φθοριούχων αεριών του θερμοκηπίου.

Ετοιμασία Κανονισμών για αναθεώρηση τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι Περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμοί του 2015” ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ώστε να καλύπτονται τα πραγματικά έξοδά της.

Ετοιμασία Κανονισμών για εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/17/ΕΕ σχετικά με τη μετρολογία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλες τις βιομηχανίες ότι με βάση την Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ, 71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ, 75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και 86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία, ετοιμάστηκαν προσχέδια Κανονισμών.