Εγκυκλιοι

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων για την αξία εμπορευμάτων με την οποία μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, καθώς και για αλλαγές στον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων. Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο Ενισχύσεων΄Ησσονος Σημασίας (De minimis) για διερεύνηση ξένων αγορών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7 Ιανουαρίου 2016 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του “Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διεύρυνση ξένων αγορών”. Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελεωνείων ανακοινώνει την Αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού όπως επίσης και για τις Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων σας ανακοινώνει για την έναρξη έρευνας για πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν, καθώς επίσης και για τον Εκτελεστικό Κανονισμό για τη δασμολογική κατάταξη “παρασκευάσματος από σάρκα διαφόρων μαλακόστρακων και μαλακίων”. Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στις αγωγές αποζημίωσης

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας για το τελικό προσχέδιο αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου του Ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104/Ευρωπαϊκή Ένωση – Προσχέδιο Νομοσχεδίου.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Βραζιλίας ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωριν δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας όπως επίσης και για την καταγραφή των εισαγωγών ράβδων οπλισμού