Εγκυκλιοι

Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων και Εργαλεία Μετάβασης στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Αγαπητά Μέλη, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων και Εργαλεία Μετάβασης στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27/06/2022 από τις 15:30-17:30 ,στο ΕΒΕ Λεμεσού.

Ανακοίνωση για επικίνδυνο προϊόν ΚΜΕ/17

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

Υποτροφίες CTL Eurocollege 2022 – 2023

Η Διεύθυνση του CTL Eurocollege, με την ευκαιρία της επετείου των 30 Χρόνων λειτουργίας του, καθώς και στα πλαίσια της Κοινωνικής του Ευθύνης και Προσφοράς, είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στα μέλη του ΚΕΒΕ και των οικογενειών τους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023, 2 υποτροφίες 50% για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA και 3 υποτροφίες 50% από τα πιο κάτω Πτυχιακά/Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, για το πρώτο έτος σπουδών,

Δημόσια Διαβούλευση (έρευνα) για την αναθεώρηση του Κανονισμού των Καλλυντικών Προϊόντων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει υποβληθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Καλλυντικά Προϊόντα (CPR). Για το λόγο αυτό, η ΕΕ διεξάγει έρευνα για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

Business Barometer

Αγαπητά Μέλη, σας επισυνάπτεται η πλήρης έκθεση ευρημάτων της τελευταίας (Άνοιξη 2022) έκδοσης του Επιχειρηματικού Βαρομέτρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού.