Εγκυκλιοι

Υβριδικό Συνέδριο με θέμα «Ενεργειακή Μετάβαση – Τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου»

Σας ενημερώνουμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνει Υβριδικό Συνέδριο στις 14 Ιανουαρίου 2022 με θέμα «Ενεργειακή Μετάβαση – Τεχνολογίες αποθήκευσης και υδρογόνου».

Νέοι κανόνες για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και την πώληση αγαθών

Από την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών. Στο εξής, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν ευκολότερα ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και «έξυπνα αγαθά» σε όλη την ΕΕ.

Αναθεώρηση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Ιανουάριο 2022

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών με βάση το οποίο καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυξάνεται από τον Ιανουάριο 2022 σε €1,117 την εβδομάδα και σε €4,840 τον μήνα.

Κυβερνητικές εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους

Σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 19/11/2021 (ΚΔΠ 476/2021) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, που είναι δικαιούχοι για παραχώρηση δανείου, θα πρέπει εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων και σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν διευθετήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Πρόσκληση συμμετοχής σε μελέτη του ΕΚΚ Κύπρου για την εναλλακτική επίλυση διαφορών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πραγματοποιείται μελέτη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου, το οποίο λειτουργεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Νέος περιορισμός στη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα για τατουάζ και μόνιμο μακιγιάζ (ΚΧΠΑΥ/01)

Tα μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στους ανθρώπους. Υπάρχει ευρεία χρήση των προϊόντων αυτών, αφού το 12% των Ευρωπαίων και το 24% των νέων (18-35 ετών) έχει κάποιου είδους τατουάζ, ενώ το 3-20% του πληθυσμού έχει υποβληθεί σε μόνιμο μακιγιάζ. Σημειώνεται ότι για το 68%

Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Νομοσχεδίου για την Οικοτεχνία

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί των Όρων και Απαιτήσεων Παραγωγής, Μεταποίησης και Διάθεσης Προϊόντων Οικοτεχνίας και Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022».

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/46

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/53

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.