Εγκυκλιοι

Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021, παρατείνεται μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022.

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη Δημοσίευση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), που έχει γίνει στις 16/9/2022 και αφορά 1 Δημοσίευση Amendment Ευρωπαϊκού προτύπου ως Κυπριακό, και τρεις αποσύρσεις προτύπων. (Αρ. 5739 Κ.Δ.Π. 368/2022 & Κ.Δ.Π. 369/2022 – 16.9.2022).

EUfood2japan – Πρόσκληση προς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην αγορά της Ιαπωνίας

Το EU-JAPAN CENTRE μέσω του προγράμματος στήριξης EUfood2japan καλεί Ευρωπαίους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων που αναζητούν συνεργάτες (εισαγωγείς/αντιπροσώπους) στην Ιαπωνική αγορά, να υποβάλουν αίτηση για προώθηση των προϊόντων τους.

95th Anniversary Gala Dinner – CCCI

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) σας προσκαλεί σε φιλανθρωπικό Gala Dinner στα πλαίσια των εορτασμών των 95 χρόνων ζωής του, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 — 19:30, στο Royal Hall, στη Λευκωσία.

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα ΚΜΕ/31

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε Παιχνίδια που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά (ΚΧΠΑΥ/34)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 25 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε Φθαλικούς Εστέρες.