Εγκυκλιοι

Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID19, ημερομηνίας 14/6/2021 Με ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021, αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων και της επαναλειτουργίας των αερολιμένων, η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας προέβη σε επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19.

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απαγόρευση Πλαστικών Προϊόντων Μιας Χρήσης στα Ελληνικά

Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2021, αναφορικά με τον Οδηγό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απαγόρευση Πλαστικών Προϊόντων Μιας Χρήσης, σας επισυνάπτουμε τον οδηγό στα Ελληνικά.

Λειτουργία νέας Υπηρεσίας Πληροφόρησης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας

Σας πληροφορούμε ότι το ΙδΕΚ έχει προχωρήσει στη λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας πληροφόρησης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (π.χ. Horizon Europe, COST, EUREKA).

Γειώσεις δεξαμενής υγραερίου και δικτύου σωληνώσεων υγραερίου (ΚΜΕ/25)

Οι Κώδικες Πρακτικής για το Υγραέριο ερμηνεύουν σε τεχνική γλώσσα τις πρόνοιες της σχετικής με το υγραέριο νομοθεσίας. Είναι όλοι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ενότητα «Νομοθεσία», «Κώδικες Πρακτικής».

Ενημερωτική Εκδήλωση: «Horizon Europe Cluster 2: Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης»

Σας πληροφορούμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Horizon Europe Cluster 2: Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς Αποκλεισμούς Κοινωνία – Ευκαιρίες Χρηματοδότησης», την Πέμπτη 17 Ιουνίου μεταξύ των ωρών 10:00-11:00.

Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών – Ηλεκτρονική Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ανακοίνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερομηνίας 21 Απριλίου 2021, σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων και από τους Αξιωματούχους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μίας εταιρείας, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι στόχος είναι η δυνατότητα αυτή να δοθεί στο κοινό τον Οκτώβριο 2021, αμέσως μετά την ολοκλήρωση σχετικής εφαρμογής στο λογισμικό

Εισαγωγή Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή, τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πριν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να ελέγχονται από την καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Γεωργίας.

Δημοσίευση Εμπορικών Σημάτων στην Ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι οι δημοσιεύσεις Εμπορικών Σημάτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 58 του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου (ΚΕΦ.268). Στις 07/06/2021, έχει αναρτηθεί η πρώτη δημοσίευση του έτους 2021. Οποιαδήποτε χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στην νομοθεσία σε σχέση με δημοσιεύσεις Εμπορικών Σημάτων αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Όροι και κανονισμοί για την εισαγωγή ψαριών και προϊόντων αλιείας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας με επιστολή του προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, γνωστοποιεί τους όρους και τους κανονισμούς για την εισαγωγή ψαριών και προϊόντων αλιείας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.