Δελτια Τυπου

Τα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας αποτέλεσαν αντικείμενο έκτακτης συνεδρίας της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΒΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ σε σημερινή συνεδρία της μέσω τηλεδιάσκεψης ανασκόπησε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού ως επίσης και το προτεινόμενο πακέτο παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες ύψους 2 δισ. Ευρώ για πρόσθετη βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Εθελοντικές Εισφορές από μέλη ΚΕΒΕ για κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Κορωνοϊού

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από εταιρείες μέλη του που επιθυμούν να κάνουν εισφορές σε χρήματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του κράτους ή και άλλων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, για αντιμετώπιση του COVID-19.

Μέτρα στήριξης της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού

Παραθέτουμε πιο κάτω τις λεπτομέρειες των Σχεδίων που αφορούν τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης από τον κορωνοϊό μετά την έγκρισή τους από τη Βουλή. Απουσιάζουν οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σχεδίων τα οποία θα σας στείλουμε μόλις ανακοινωθούν επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΚΕΒΕ: Παραχώρηση της Δυνατότητας Εφαρμογής της Μερικής Απασχόλησης για να αποφευχθεί η Ανεργία

Με αφορμή την ψήφιση των νομοσχεδίων για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, το ΚΕΒΕ μετά από τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής του Επιτροπής αποφάσισε στα πιο κάτω.

Δωρεά 4.600 μασκών από εταιρείες μέλη του ΚΕΒΕ

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς και στην προσπάθεια να διασφαλίσει για όλο τον ιατρικό κόσμο να έχει τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα έκανε έκκληση στις εταιρείες μέλη του να παραχωρήσουν αναλώσιμα είδη.

Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ για την οικονομία λόγω κορωνοϊού

Σε έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ που έγινε σήμερα 20/3/20 με τηλεδιάσκεψη, έγινε ανασκόπηση της μέχρι σήμερα κατάστασης στην οικονομία λόγω του κορωνοϊού, των επιπτώσεων της στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους καθώς και του αντίκτυπου που αναμένεται να έχουν τα εξαγγελθέντα μέτρα τόσο της Κυβέρνησης όσο και της Κεντρικής Τράπεζας και αποφασίστηκαν τα πιο κάτω.

Υιοθέτηση μέτρων για Βιομηχανικό Κλάδο Κατασκευής Ετοίμου Σκυροδέματος

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος που είναι επαγγελματικός Σύνδεσμος ενταγμένος στην δύναμη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) αποστέλει Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.