Τα 120 δολάρια το βαρέλι αναμένει η Bank of America ότι θα φτάσει το πετρέλαιο μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2022.

Περισσότερα