Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά σας σχόλια και εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας όσον αφορά τη Νομοθεσία ΦΠΑ, το ΚΕΒΕ προχωρά με τη διοργάνωση Webinar σεμιναρίου για την Τουριστική Βιομηχανία, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, 2022 και ώρα 09:00.

Περισσότερα