Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, επ’ ευκαιρία της συζήτησης του Νομοσχεδίου για Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από σοβαρή μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και αφού εξέτασε όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα δύο σενάρια, δηλαδή αυτό της δημιουργίας ενός υπέρ-δήμου, με την συνένωση όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Περιοχής ή την δημιουργία περισσοτέρων Δήμων κατέληξε στην απόφαση να στηρίξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την καταψήφιση της πρότασης για δημιουργία ενός υπέρ-δήμου.

Περισσότερα