Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι λήφθηκαν 90 αιτήσεις για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της πέμπτης Σειράς (Μάιος 2015) για συνολικό ποσό €10.232.300, από τις οποίες οι 89 αιτήσεις υποβλήθηκαν από Κύπριους και μία αίτηση από αλλοδαπό επενδυτή.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση η περίοδος λήψης αιτήσεων για την αγορά των ομολόγων της τερματίστηκε στις 20 Απριλίου, 2015.

Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €5.000 μέχρι €2.500.000. Ο μέσος όρος της αξίας των αιτήσεων ήταν περίπου €113.692. Από το συνολικό ποσό των €10.232.300, τα €2.500.000 αφορούσαν αίτηση ξένου επενδυτή.

Με βάση τον Όρο 1, των Ειδικών Όρων Έκδοσης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους έχει αποδεχθεί ολόκληρο το ποσό υπερκάλυψης. Για τη λήψη αυτής της απόφασης λήφθηκε υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι η αποδοχή ολόκληρου του ποσού υπερκάλυψης δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες αγορές κυβερνητικών τίτλων, αναφέρεται.

Η 6η Σειρά 2015 Λήξης 2021 εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίσης με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, θα εκδοθεί στις 2 Ιουνίου 2015 και η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από τις 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2015.