Σας πληροφορούμε ότι το ετήσιο συνέδριο του Economist θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

Περισσότερα