Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης Πρόεδρος του ΚΕΒΕ συμμετέχει στο “15th Cyprus Summit: Cyprus Thriving unimpeded? Europe In need of a new narrative”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Νοεμβρίου στο Hilton Park, στην Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες