Οι δανειλήπτες είναι πιθανόν να κληθούν θα πληρώσουν 1 δις. ευρώ περισσότερα στο πλαίσιο της επικείμενης ανόδου των επιτοκίων που θα πρέπει να θωρείται δεδομένη αφού η ΕΚΤ  ήδη άνοιξε τη σχετική κερκόπορτα.

Περισσότερα