Είναι με ιδιαίτερη ανησυχία και έντονο προβληματισμό που σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή η οποία στόχο έχει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε ότι αφορά το πολύ ορατό ενδεχόμενο άμεσου τερματισμού εξαγωγικών δραστηριοτήτων και κλείσιμο βιομηχανιών οι οποίες εξάγουν χαμηλής αξίας εμπορεύματα όπως π.χ. ορυκτά (πεντονίτης, ούμπρα, γύψος κλπ) καθώς επίσης και ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικά κλπ).

Περισσότερα