Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μας ενημέρωσε σχετικά με την δημοσίευση της Ειδικής Έκθεσης με τίτλο «Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας: μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από τη συνεχή δέσμευση της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων».

Περισότερα