Στην ανάγκη οριστικής απαλλαγής του τραπεζικού συστήματος από τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αναφέρθηκε ψες ο υπουργός οικονομικών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι ελάχιστοι από τους δικαιούχους για το Εστία – που θα έλυνε μέρος του προβλήματος των ΜΕΔ – έκαναν τελικά αίτηση.

Περισσότερα