Δύσκολο έτος για όλες τις οικονομίες χαρακτηρίζει το 2020 ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης ο οποίος επισημαίνει ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, καταβάλλουν προσπάθειες στήριξης της Οικονομίας. Τονίζει πως παρά το ότι εξαγγέλθηκαν έγκαιρα τα μέτρα στήριξης, υπάρχει σχετική καθυστέρηση στην υλοποίηση τους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους.

Περισσότερα