Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 / Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας / Πρόγραμμα επιτάχυνσης» με στόχο την προώθηση της υιοθέτησης του blockchain μεταξύ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε τομείς λιανικής, fintech και ΤΠΕ), υλοποιείται το έργο F6S.