Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για Χρήση των κωδικών «IM, EX, EU, CO».

ΕΔΕ (11)