Απολύτως επιτυχής ήταν η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νομεβρίου 2019. Τη Συνέλευση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης.

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ