Απολύτως επιτυχής ήταν η 57η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νομεβρίου 2019. Τη Συνέλευση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης.

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ