Χαιρετίσμός ΚΕΒΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, ACTA που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Χαιρετισμός