Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις Μεγάλης Βρετανίας για εξαγωγές φυτών και φυτικών προϊόντων.

ΑΠ(645)