Το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει εγκύκλιο στην οποία δίνονται διευκρινήσεις αναφορικά με τον Φορολογικό Χειρισμό των Επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια των μέτρων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του covid-19.

Περισσότερα