Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 22 Μαΐου, 2020, έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι πιο κάτω φορολογικές ρυθμίσεις.

Περισσότερα