Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο σημείωσαν πτώση -3,0% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 1,1% και στην ΕΕ συνολικά αυξήθηκαν κατά 2,6%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο σημείωσαν πτώση -3,3%, στην ευρωζώνη ελαφρά πτώση -0,1% και στην ΕΕ συνολικά παρέμειναν σταθερές.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία διατίθενται στοιχεία, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+16,3%), τη Μάλτα (+11,0%), τη Σουηδία (+10,4%), την Εσθονία (+10,1%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+10,0%), κι οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Σλοβενία (-4,4%), την Κύπρο (-3,3%), τη Λετονία (-3,2%) και την Ιταλία (-2,9%).

Οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα (+4,6%), την Ιρλανδία (+3,8%), τη Σλοβακία (+2,1%) και το Λουξεμβούργο (+2,0%) κι οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Λετονία (-10,2%), τη Λιθουανία (-4,3%) και την Κύπρο (-3,0%).