Πέραν των €3 δισ. σε ρευστότητα και πέραν των €300 εκατ. σε εγγυήσεις ως μέρος του δημοσιονομικού πακέτου στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους, αναμένεται ότι θα διοχετευτούν μεσοπρόθεσμα στην αγορά.

Περισσότερα