Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μας ενημέρωσε ότι στις 12/02/2020 έχει υπογράψει συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) που αφορά την λειτουργία του «Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή».

Περισσότερα

Ανακοίνωση