Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της ερευνητικής κοινότητας προχώρησε σήμερα το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Περισσότερα