Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει Εμπορική συμφωνία με την Σιγκαπούρη, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 21/11/2019.

Περισσότερα