Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με αυτούσια την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το 2019.

Περισσότερα