Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ανακοινώνουν ότι ξεκινά από την, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθορισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερα