Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμου Σκυροδέματος που είναι επαγγελματικός Σύνδεσμος ενταγμένος στην δύναμη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) αποστέλει Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Περισσότερα