Το ΚΕΒΕ καταδικάζει έντονα την απόφαση των Συντεχνιών των υπαλλήλων της ΑΗΚ να πραγματοποιήσουν δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Πέμπτη 9/11/2017 και 24ωρη απεργία την Πέμπτη 16/11/2017.

Το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει ότι οι εργαζόμενοι στους ημικρατικούς οργανισμούς δεν είναι ιδιοκτήτες των οργανισμών αυτών και κατ΄ επέκταση δεν μπορούν να προβάλλουν εμπόδια σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση τους προς όφελος της οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.

Το ΚΕΒΕ, θεωρεί ότι με το άνοιγμα της ηλεκτρικής ενέργειας με την ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ως το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία ανταγωνισμού στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τις χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα θα γίνει δυνατή η προσέλκυση επενδύσεων με νέους παίκτες στην αγορά ηλεκτρισμού αφού οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

‘Όσον αφορά το δεύτερο λόγο που επικαλούνται για την αποκατάσταση των μισθών το ΚΕΒΕ καλεί τις συντεχνίες να σεβαστούν τη συμφωνία που πρόσφατα έχει υπογραφεί με τον Υπουργό Οικονομικών για παραχώρηση αυξήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι απεργίες που έχουν προκηρυχθεί πλήττουν τα εργασιακά θέσμια αφού παραβιάζουν εξόφθαλμα τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και τη Συμφωνία για Επίλυση Διαφορών στις Ουσιώδεις Υπηρεσίες.

Είναι αδιανόητο, σε μια περίοδο όπου η οικονομία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι ευρίσκονται στην ανεργία αλλά και αρκετές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της κρίσης, να εκδηλώνονται αυτές οι καταστροφικές συμπεριφορές από εργαζόμενους με μεγάλα εργασιακά προνόμια που το μόνο που κατορθώνουν είναι να υπομονεύουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας.

Με αφορμή τις αχρείαστες αυτές κινητοποιήσεις και σε περίπτωση που οι Συντεχνίες επιμένουν στις απεργιακές αποφάσεις τους, το ΚΕΒΕ καλεί για ακόμα μια φορά την Κυβέρνηση και τα Κόμματα να προχωρήσουν αμέσως στη νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό και αποτελεσματικό δίκτυ προστασίας για το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία.