Τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την οργάνωση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει μια προσωρινή λύση μέσω κουπονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοοικονομικής ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID19. Το σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται από το συνδυασμό των συνεχιζόμενων δαπανών και την ανάγκη επιστροφής χρημάτων για ακυρώσεις, θέτει σε κίνδυνο πολλές επιχειρήσεις σε έναν τομέα που απασχολεί 13,6 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα

Eurochambres