Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. αναφορικά με τις διακρίσεις ΣΟ 0811 90 95, 2008 30 55, 2008 30 75 και 2008 30 90.

Τ (812)