Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει με ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμός 46 του Τμήματος Φορολογίας που αφορά τον Φόρο Εισοδήματος.

Περισσότερα