Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με εγκύλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας για την κλάση 9505.

Τ(822)