Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. – Δασμολογική διάκριση 2208 20.

Τ (813)