Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της δασμολογικής κλάσης 2206 και των διακρίσεων 2208 90 91 και 2208 90 99.

Περισσότερες πληροφορίες