Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των δασμών αντιντάμπινγκ / αντισταθμιστικών δασμών σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που υπόκεινται παράλληλα σε μέτρα διασφάλισης.

ΑΝΤ(499)