Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του με ανακοίνωση που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείου για την Τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/823 για την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας.

ANT (570)